ห้องธรรมดา Standard Room

ห้ อ ง ธ ร ร ม ด า
S t a n d a r d   R o o m 

  • ห้องพักอยู่ชั้นบนและชั้นล่างของตัวอาคาร  มีระเบียงหน้าห้อง  สำหรับ 2 ท่าน 
  • เตียงนอนขนาด 6  ฟุต
  • คืนละ 1,000 บาท ทุกวัน
  • คืนละ 1,300 บาท 

 Hot !! New Promotion โปรโมชั่นเฉพาะวันนี้ - 31 มี.ค.64 (คลิ๊ก !!)

Visitors: 86,565