ห้องธรรมดา Standard Room

ห้ อ ง ธ ร ร ม ด า
S t a n d a r d   R o o m 

  • ห้องพักอยู่ชั้นบนและชั้นล่างของตัวอาคาร  มีระเบียงหน้าห้อง  สำหรับ 2 ท่าน 
  • เตียงนอนขนาด 6  ฟุต
  • ราคาห้องพัก
    • อา.- พฤ.                   1,000 บาท/คืน
    • ศ.-ส.                         1,200 บาท/คืน    
    • วันหยุดนักขัตฤกษ์  1,500 บาท/คืน 
Visitors: 116,378