รถเช่า Motobike

บ ริ ก า ร ร ถ เ ช่ า 
R e n t   M o t o B i k e 

 • ราคาวันธรรมดา
  200 บาท/วัน ****คืนรถก่อน 18.00 น.ของวันนั้น**
  300 บาท /คืน
  เงื่อนไข : รับรถเช็คอิน คืนรถเช็คเอ้าท์ ( **ไม่ได้ปล่อยนับชั่วโมง** )

 • ราคาวันหยุดนักขัตฤกษ์
  300 บาท/วัน ****คืนรถก่อน 18.00 น.ของวันนั้น**
  400 บาท /คืน
  เงื่อนไข : รับรถเช็คอิน คืนรถเช็คเอ้าท์ ( **ไม่ได้ปล่อยนับชั่วโมง** )

 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์คือ

   27-29 ก.ค.61 ,11-12 ส.ค.61,13-14 ต.ค.61 ,8-9 ธ.ค.61 และ 28-31 ธ.ค.61 

 

 

 

 

Visitors: 66,269