รถเช่า Motobike

บ ริ ก า ร ร ถ เ ช่ า 
R e n t   M o t o B i k e 

 • ราคาวันธรรมดา
  200 บาท/วัน ****คืนรถก่อน 18.00 น.ของวันนั้น**
  300 บาท /คืน
  เงื่อนไข : รับรถเช็คอิน คืนรถเช็คเอ้าท์ ( **ไม่ได้ปล่อยนับชั่วโมง** )
  400 บาท/คัน
  เงื่อนไข : ขับรถเวลาไหน คืนรถเวลานั้นของอีกวัน
 • ราคาวันหยุดนักขัตฤกษ์
  300 บาท/วัน ****คืนรถก่อน 18.00 น.ของวันนั้น**
  400 บาท /คืน
  เงื่อนไข : รับรถเช็คอิน คืนรถเช็คเอ้าท์ ( **ไม่ได้ปล่อยนับชั่วโมง** )
  500 บาท/คัน
  เงื่อนไข : ขับรถเวลาไหน คืนรถเวลานั้นของอีกวัน

 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์คือ

  

 

 

 

 

Visitors: 68,457