รถเช่า Motobike

บ ริ ก า ร ร ถ เ ช่ า 
R e n t   M o t o B i k e 

 • ราคาวันธรรมดา
  200 บาท/วัน ****คืนรถก่อน 18.00 น.ของวันนั้น**
  300 บาท /คืน
  เงื่อนไข : รับรถเช็คอิน คืนรถเช็คเอ้าท์ ( **ไม่ได้ปล่อยนับชั่วโมง** )
  400 บาท/คัน
  เงื่อนไข : ขับรถเวลาไหน คืนรถเวลานั้นของอีกวัน
 • ราคาวันหยุดนักขัตฤกษ์
  300 บาท/วัน ****คืนรถก่อน 18.00 น.ของวันนั้น**
  400 บาท /คืน
  เงื่อนไข : รับรถเช็คอิน คืนรถเช็คเอ้าท์ ( **ไม่ได้ปล่อยนับชั่วโมง** )
  500 บาท/คัน
  เงื่อนไข : ขับรถเวลาไหน คืนรถเวลานั้นของอีกวัน

** ไม่อนุญาติให้ซ้อนเกิน 2  ท่านไม่ว่ากรณีใด หากท่านไม่สะดวกแนะนำเป็นใช้รถประจำทางแทนจะดีกว่า**

รถเช่า 1 คัน ใช้ได้กับลูกค้า 2 ท่าน

 

 

 

 

Visitors: 116,378